МАНІФЕСТ УКРАЇНСЬКИХ ЛІБЕРАЛІВ

Новости

Ми, громадяни України, об’єднані єдиними поглядами та принципами, розуміючи свою відповідальність за розвиток та модернізацію країни, бачимо Україну сучасною, з розвинутим місцевим самоврядуванням, з сильним Парламентом та правосуддям.
Країною, де головний пріоритет – це громадянин та його права і свободи. Країною, в якій панує свобода і демократія, де шануються мови представників різних національностей, але єдиною державною мовою є українська.
Країною, де патріотизм та різноманітність, національна свідомість та толерантність доповнюють один одного. Ми вважаємо, що тільки ліберальні реформи можуть вивести країну з системної кризи, забезпечити економічне зростання та соціальне благополуччя громадян. Основою нашого ідеологічного світогляду є пріоритет людини-громадянина, її особистої, економічної, політичної свободи та гідності.
Успішне сучасне суспільство має ґрунтуватися на таких головних принципах:

1
Свобода особистості
Переконання, що людина народжується вільною, має право діяти на свій розсуд, самостійно приймати рішення та нести за них відповідальність, має виключне право розпоряджатись своїм життям, здоров’ям та власністю.
2
Рівність прав
Всі люди рівні від народження у своїй свободі та природних правах. Ми проти будь-яких привілеїв та форм дискримінації. Захист національних, культурних, релігійних, мовних, сексуальних та інших меншин – не самоціль, а вираження нашої безкомпромісної прихильності пріоритету прав та свобод людини.
3
Верховенство права
Основа реалізації прав та свобод людини: права на життя, права на приватну власність, права на працю і вільний обмін.
Ці принципи можливо реалізувати лише докорінно змінивши існуючу модель держави: перейшовши від держави-власника до держави-сервісу. Держава – це інструмент, який створений та утримується громадянами для вирішення їх проблем та балансування інтересів в суспільстві на засадах:
забезпечення рівності стартових можливостей;
захисту безпеки громадян (життя, здоров’я, честі, гідності, свободи та власності);
забезпечення дотримання контрактів;
захисту конкуренції та запобігання зловживання монопольним становищем;
захисту територіальної цілісності та суверенітету країни.
Для ефективного функціонування держава-сервіс має бути побудована на принципах:

реального розподілу гілок влади;

демократичного суспільного ладу;
верховенства права та забезпечення доступу до правосуддя;
пріоритетність прав і свобод громадян (включаючи економічну свободу, свободу підприємництва, недоторканості приватної власності і особистого життя).
Нам потрібна ефективна держава – модерна, гнучка, розумна та якісна, що мінімально втручається в економіку. Держава – поганий підприємець і її участь в господарських процесах – це шлях до корупції та неефективності.
Орієнтованість на економічну свободу громадян та недоторканість приватної власності робить нас прихильниками ідей:
лібералізації економіки та вивільнення підприємницької ініціативи, зокрема шляхом дерегуляції;
захисту добросовісної конкуренції, запобігання зловживання монопольним становищем та розумного регулювання природних монополій;
приватизації державних підприємств, окрім стратегічно важливих об’єктів (зокрема, об’єктів критичної інфраструктури);
зменшення податкового тиску – зниження податкових ставок та митних зборів, скасування всіх податкових пільг;
спрощення та здешевлення адміністрування податків та зборів;
впровадження повноцінного ринку землі;
скорочення переліку державних функцій та оптимізації державного апарату, зокрема шляхом запровадження інструментів електронного урядування;
децентралізації влади, впровадження реального повноцінного та спроможного місцевого самоврядування, забезпеченого повноваженнями та ресурсами;
скорочення видів господарської діяльності, які потребують отримання дозволів та ліцензій, законодавчої заборони державним органам на підвищення витрат приватного бізнесу, в тому числі через введення та ускладнення процедур отримання дозволів чи ліцензій, зокрема, шляхом дерегуляції (мінімізації витрат бізнесу на взаємодію з державою через запровадження принципу “one in two out”) та регуляторного бюджетування;
встановлення в державному бюджеті верхньої межі видатків та дефіциту, а також мінімальної межі видатків для оборонного бюджету;
забезпечення свободи руху капіталу (як вітчизняного так і іноземного), свободи інвестування та переказу грошей, а також репатріації доходів.
Держава має створити правила та умови для функціонування закладів освіти та охорони здоров’я, здійснюючи загальний контроль та забезпечуючи рівний доступ до отримання базового рівня освіти та медичних послуг.
Країна має навчитися жити відповідно до своїх реальних прибутків. Соціальна допомога має бути адресною та монетизованою з функціонуванням надійної системи медичного страхування та трирівневого пенсійного забезпечення. Ми виступаємо за право громадянина мати зброю для захисту свого життя та власності. Ми виступаємо за європейську інтеграцію України та її вступ до НАТО, що є запорукою незалежності країни на сучасному етапі розвитку.
Ми є прихильниками стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом та іншими країнами розвинутої демократії. Україна має стати надійним партнером для союзників та сильним противником для ворогів. Ми – за реінтеграцію тимчасово окупованих РФ українських територій виключно на умовах, що відповідають національним інтересам України.
Ми виступаємо за впровадження нової пропорційної виборчої системи з відкритими списками.
Ми сповідуємо такі принципи проведення реформ:
за інших рівних умов перевага надається ринковим механізмам, а не державному втручанню
діє принцип «все, що не заборонено – дозволено»
держава має монополію на застосування сили
обираючи між швидкими та поетапними реформами, перевага надається першим
публічне урядування має використовувати сучасні технології (е-government, smart-city, maсhine learning, тощо)
боротьба з корупцією вкрай необхідна, але окрім створення нових антикорупційних органів, потрібні: приватизація, лібералізація, дерегуляція та стимулювання саморегулювання

Ми прагнемо інституційних реформ. Практично всі сфери суспільного життя потребують істотних змін. Економічна, соціальна, політична, самоврядна, освітня, медична, виборча, парламентська, судова, безпекова та інші реформи мають успіх тільки тоді, коли вони проводяться в інтересах людини та її свобод на принципах ліберальної політики.

Країні потрібна ліберальна альтернатива, і ми готові взяти на себе відповідальність за майбутні зміни. Наша місія – побудувати Україну, в якій людина є вільною і самодостатньою. Приєднуйтесь!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *